علت استفاده از کمپ پیش ساخته پانلی

علت استفاده از کمپ پیش ساخته پانلی

علت استفاده از کمپ پیش ساخته پانلی

علت استفاده از کمپ پیش ساخته پانلی

علت استفاده از کمپ پیش ساخته پانلی این است که در محل های خیلی دور که نیاز به مکان دارند. و از آنجائی که این نوع مکان ها یا خیلی دور و بدون امکانات هستند. و یا خیلی صعب العبور هستند. و تامین نیروی کار برای ساخت سازه سنتی در آنجا دشوار می باشد.

بنابراین گروه صنعتی کانکس آیسان توانایی ساخت سازه های پیش ساخته پانلی را دارد. که از سرعت نصب خیلی بالایی برخوردار است. به عنوان مثال یک ساختمان سنتی به مساحت 100 مترمربع زمان ساختی برابر با 100 روز می باشد. که اگر از این امکانات مجموعه  کانکس آیسان استفاده شود. این زمان به 30 روز کاهش می یابد. 

نحوه به اجرا این پروژه به این صورت است که اول نقشه طراحی می شود. و پس از مشخص شدن ستون ها در نقشه آکس اقدام به ساخت پی سازه می نماییم. و بعد از آن ستون ها را با پروفیل های ۶۰*۶۰، ۸۰*۸۰ و ۹۰*۹۰ اجرا می شود. و پس از نصب ستون ها نبشی کشی های دور ستون و تیرریزی ها صورت می پذیرد. و سپس پانل ها و درب و پنجره نصب می گردد و پس از آن تاسیسات برق و آب نصب می شود. و بعد از درزبندی محصول آماده استفاده است.

پست مرتبط

Enter your keyword