پروژه ها

پروژه ها

پروژه های انجام شده کانکس آیسان حاصل سال ها خدمتگذاری به شما مردم عزيز در زمينه انواع كانكس و كانتينر بسياری از پروژهای تحويل شده موفق می باشد. پروژه کانکس شامل توليد، خريد و فروش انواع كاربردی كانكس و كانتينر است. پروژه ها با ابعاد سايزهای مختلف، كانكس در ابعاد مختلف و از کانکس نگهبانی گرفته تا كانكس ویلایی و نيز انواع خانه و ویلای پيش ساخته.

کانکس کتاب فروشی
+
کانکس کتاب فروشی
پروژه کانکس فروشگاهی
کانکس فروشگاهی پانلی
+
کانکس فروشگاهی پانلی
پروژه کانکس فروشگاهی
ویلای پیش ساخته 54 متری
+
ویلای پیش ساخته 54 متری
پروژه کانکس ویلایی, پروژه ویلای پیش ساخته
کانکس اضافه بنا سایدینگ
+
کانکس اضافه بنا سایدینگ
پروژه کانکس مسکونی
کانکس کارگاهی کمپین
+
کانکس کارگاهی کمپین
پروژه کانکس کارگاهی
کانکس سرویس بهداشتی تک چشمه
+
کانکس سرویس بهداشتی تک چشمه
پروژه کانکس سرویس بهداشتی

Enter your keyword