ابعاد کانکس

ابعاد کانکس

ابعاد کانکس ابعاد کانکس استاندارد باید به گونه ای باشد، که بدون دریافت هیچ گونه مجوز ترافیکی یا اسکورت توسط خودروهای کفی دار بتوان آن را پس از بارگیری به وسیله جرثقیل توسط تریلی های کشنده حمل کرد. ابعاد در نظر گرفته شده برای این منظور باید طول سازه پیش ساخته حداکثر 12 متر و […]

ادامه مطلب

Enter your keyword