افزايش طول عمر کانکس

افزايش طول عمر کانکس

افزايش طول عمر کانکس افزايش طول عمر کانکس به چه عواملی بستگی دارد. و چگونه طول عمر کانکس را افزايش دهيم. با توجه به افزايش هزينه های ساخت و نگهداری کانکس در اوضاع تورمی و يا حتی غير تورمی، سوال بيشتر شرکت های بزرگ اين بوده که طول عمر کانکس چقدر می باشد. و چگونه […]

ادامه مطلب

Enter your keyword