تهویه کانکس

تهویه کانکس

تهویه کانکس تهویه کانکس، برای اینکه هوای کانکس، هوای مطبوعی باشد راه های زیادی وجود دارد. برای این امر در ساخت کانکس از تهویه استفاده می شود. اولین راه وجود پنجره در داخل کانکس باشد. یعنی تعداد پنجره های تعبیه شده در کانکس به تعداد کافی باشد. هم چنین ابعاد این پنجره ها باید متناسب […]

ادامه مطلب

Enter your keyword