دمونتاژ کانکس

دمونتاژ کانکس

دمونتاژ کانکس دمونتاژ کانکس یا برچیدن کانکس در واقع جدا کردن قطعات تشکیل دهنده یک سازه پیش ساخته از یکدیگر و تبدیل آن به قطعات کوچکتر است. برای مثال، اعضای سقف از دیواره ها و دیواره ها از کف جدا شده تا بتوان آنها را در قطعات کوچکتر حمل نمود. مهمترین دلیل این کار اتمام […]

ادامه مطلب

Enter your keyword