کانکس مسکونی سایدینگ طرح چوب 49 متری

کانکس مسکونی سایدینگ طرح چوب 49 متری

کانکس مسکونی سایدینگ طرح چوب 49 متری

کانکس مسکونی سایدینگ طرح چوب 49 متری یکی دیگر از تولیدات کانکس آیسان است. این کانکس مسکونی زیبا با نمای طرح سایدینگ کانادایی و به رنگ چوب طبق سفارش مشتری گرامی در ابعاد 49 متر مربع طراحی و تولید گردید.

ارسال نظر