انواع کانکس کارگاهی

کانکس کارگری

کانکس کارگری

کانکس کارگری کانکس کارگری یکی دیگر از کانکس های تولیدی کانکس آیسان است. وقتی می‌خواهیم پروژه‌ای را شروع کنیم نیاز به نیروی کار داریم.  برای جذب نیروی کار باید محل مناسبی برای استقرار و استراحت و یا زندگی آنها فراهم کنیم. تا بتوانیم امکانات اولیه زندگی را در محل کار برای کارگران فراهم سازیم. این […]

ادامه مطلب
کانکس کارگاهی

کانکس کارگاهی

کانکس کارگاهی کانکس کارگاهی یکی دیگر از کانکس های تولیدی کانکس آیسان است. به کانکس های ساده که معمولا برای اسکان کارگران پروژه یا دفاتر مستقر در پروژه های ساختمانی استفاده می شود. اصطلاحا کانکس کارگاهی می گویند. که از نظر قیمت نیز مقرون بصرفه ترین نوع کانکس می باشند. کاربرد کانکس کارگاهی پروژه های […]

ادامه مطلب
کانکس کارگاهی 10 متری

کانکس کارگاهی 10 متری

کانکس کارگاهی 10 متری کانکس کارگاهی 10 متری یک کانکس کارگاهی و یا کانکس کارگری در ابعاد 10 متر مربع است. که برای اسکان کارگران پروژه یا دفاتر مستقر در پروژه های ساختمانی استفاده می شود. از نظر قیمت مقرون به صرفه ترین نوع کانکس است. موارد استفاده این کانکس دارای انواع بسیاری است. که […]

ادامه مطلب
کانکس کارگاهی 15 متری

کانکس کارگاهی 15 متری

کانکس کارگاهی 15 متری کانکس کارگاهی 15 متری یک کانکس کارگاهی و یا کانکس کارگری در ابعاد 15 متر مربع است. که برای اسکان کارگران پروژه یا دفاتر مستقر در پروژه های ساختمانی استفاده می شود. از نظر قیمت مقرون به صرفه ترین نوع کانکس است. موارد استفاده این کانکس دارای انواع بسیاری است. که کاربری […]

ادامه مطلب
کانکس کارگاهی 20 متری

کانکس کارگاهی 20 متری

کانکس کارگاهی 20 متری کانکس کارگاهی 20 متری یک کانکس کارگاهی و یا کانکس کارگری در ابعاد 20 متر مربع است. که برای اسکان کارگران پروژه یا دفاتر مستقر در پروژه های ساختمانی استفاده می شود. از نظر قیمت مقرون به صرفه ترین نوع کانکس است. موارد استفاده این کانکس دارای انواع بسیاری است. که کاربری […]

ادامه مطلب
کانکس کارگاهی 30 متری

کانکس کارگاهی 30 متری

کانکس کارگاهی 30 متری کانکس کارگاهی 30 متری یک کانکس کارگاهی و یا کانکس کارگری در ابعاد 30 متر مربع است. که برای اسکان کارگران پروژه یا دفاتر مستقر در پروژه های ساختمانی استفاده می شود. از نظر قیمت مقرون به صرفه ترین نوع کانکس است. موارد استفاده این کانکس دارای انواع بسیاری است. که کاربری […]

ادامه مطلب

Enter your keyword