کانتینر

کانتینر

کانتینر

کانتینر کانتینر Container یا بارگنج یکی دیگر از کانکس های تولیدی کانکس آیسان است. کانتینر یکی از ابزارهای انتقال کالا و محصولات در سیستم حمل و نقل جهانی است. به دلیل گنجایش قابل توجه و مقاومت این سازه در شرایط ویژه محیطی و نفوذ ناپذیری در مقابل آب، بیشتر برای حمل و نقل های دریایی […]

ادامه مطلب

Enter your keyword