کانکس کارگری

کانکس کارگری

کانکس کارگری کانکس کارگری یکی دیگر از محصولات تولیدی کانکس آیسان است. وقتی می‌خواهیم پروژه‌ای را شروع کنیم نیاز به نیروی کار داریم. برای جذب نیروی کار باید محل مناسبی برای استقرار و استراحت و یا زندگی آنها فراهم کنیم. تا بتوانیم امکانات اولیه زندگی را در محل کار برای کارگران فراهم سازیم. این کانکس […]

بیشتر بخوانید
کانکس کارگاهی

کانکس کارگاهی

کانکس کارگاهی به کانکس های ساده که معمولا برای اسکان کارگران پروژه یا دفاتر مستقر در پروژه های ساختمانی استفاده می شود. گفته می شود. که از نظر قیمت نیز مقرون به صرفه ترین نوع کانکس می باشند. پروژه های ساختمانی و عمرانی معمولا به دو دلیل عمده استفاده از کانکس کارگاهی وجود دارد. دور بودن پروژه از محل زندگی نیروهای کاری مانند پروژه های راه سازی یا سد سازی که خارج از شهر قرار دارند. در هنگام ساخت و ساز ساختمان و آپارتمان ها که تا پیشرفت پروژه محلی بعنوان دفتر مهندسین و اتاق ناظر پروژه و همچنین اتاق های برای اسکان و استراحت پرسنل مورد نیاز است.

بیشتر بخوانید
کانکس کارگاهی 10 متری

کانکس کارگاهی 10 متری

کانکس کارگاهی 10 متری کانکس کارگاهی 10 متری یک کانکس کارگاهی و یا کانکس کارگری در ابعاد 10 متر مربع است. که برای اسکان کارگران پروژه یا دفاتر مستقر در پروژه های ساختمانی استفاده میشود. از نظر قیمت مقرون به صرفه ترین نوع کانکس است. موارد استفاده این کانکس دارای انواع بسیاری است. که کاربری […]

بیشتر بخوانید
کانکس کارگاهی 15 متری

کانکس کارگاهی 15 متری

کانکس کارگاهی 15 متری کانکس کارگاهی 15 متری یک کانکس کارگاهی و یا کانکس کارگری در ابعاد 15 متر مربع است. که برای اسکان کارگران پروژه یا دفاتر مستقر در پروژه های ساختمانی استفاده میشود. از نظر قیمت مقرون به صرفه ترین نوع کانکس است. موارد استفاده این کانکس دارای انواع بسیاری است. که کاربری های […]

بیشتر بخوانید
کانکس کارگاهی 20 متری

کانکس کارگاهی 20 متری

کانکس کارگاهی 20 متری کانکس کارگاهی 20 متری یک کانکس کارگاهی و یا کانکس کارگری در ابعاد 20 متر مربع است. که برای اسکان کارگران پروژه یا دفاتر مستقر در پروژه های ساختمانی استفاده میشود. از نظر قیمت مقرون به صرفه ترین نوع کانکس است. موارد استفاده این کانکس دارای انواع بسیاری است. که کاربری های […]

بیشتر بخوانید
کانکس کارگاهی 30 متری

کانکس کارگاهی 30 متری

کانکس کارگاهی 30 متری کانکس کارگاهی 30 متری یک کانکس کارگاهی و یا کانکس کارگری در ابعاد 30 متر مربع است. که برای اسکان کارگران پروژه یا دفاتر مستقر در پروژه های ساختمانی استفاده میشود. از نظر قیمت مقرون به صرفه ترین نوع کانکس است. موارد استفاده این کانکس دارای انواع بسیاری است. که کاربری های […]

بیشتر بخوانید

کلمات کلیدی را وارد نمایید